Sơ lược về công ty
Tên công ty: CTY MANULIFE
Website: manulife.com.vn
Sơ lược về công ty:
     CTY MANU LIFE VIET NAM LA DOANH NGHIEP 100% VON DAU TU NUOC NGOAI OF TAP DOAN MANULIFE FINANCIAL (CANADA) CTY MANULIFE DUNG HANG THU3 TOAN CAU
     MANULIFE LA TAP DOAN DICH VI TAI CHINHHANG DAU O CANADA.
Qui mô công ty: 10-24
Chi Tiết Công Việc
Chức danh:
TUYEN NHAN VIEN TU VAN BAO HIEM
Mô tả Công việc:

   CAN TUYEN NHAN VIEN THUONG XUYEN K CAN KINH NGHEM , SE CO KHOA DAO TAO MIEN PHI , NOI CTY LAM VIEC RAT CHUYEN NGHIEP CAN SU NANG DONG VA TICH CUC TRONG CONG VIEC , SE XUNG DANG VOI LUC MINH DA LAM VA CONG VIEC MAU THANG TIEN RAT TOT CHO TUONG LAI
    TUOI TU 25 DEN 50
    
     XIN LIEN HE : MS TU PHUONG  DT 0918227522
Yêu Cầu Công Việc:

Cấp bậc tối thiểu : Nhân viên
    CAN TUYEN NHAN VIEN THUONG XUYEN K CAN KINH NGHIEM SE CO KHOA DAO TAO MIEN PHI , NOI CTY LAM VIEC RAT CHUYEN NGHIEP CAN SU NANG DONG VA TICH CUC TRONG CONG VIEC , SE XUNG DANG VOI SUC MINH LAM VA CONG VIEC MAU THANG TIEN RAT TOT CHO TUONG LAI
  TUOI TU 25 DEN 50
 
 
   XIN LIEN HE : MS TU PHUONG     DT 0918227522
Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Thông tin công việc:

Loại hình làm việc: Bán thời gian
Mức lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Bảo hiểm
Hạn chót nhận hồ sơ:
15/03/2010
Thông Tin Liên Hệ
Số lần xem: 1506
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký